Contract de finanţare nr. 10 PFE/2021 - finanțat de (MCDI)

Proiect de finanțare a excelenței în CDI

Planul National de Cercetare-Dezvoltare și Inovare

Perioada 03.01.2022 - 17.05.2024

Durata proiectului: 24 luni

Valoarea proiectului: 6.400.000 lei

Despre Proiect

Proiect de dezvoltare instituţională a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava pentru creşterea performanţelor şi a capacităţii de cercetare, dezvoltare şi inovare interdisciplinară în domeniul bioeconomie

Acronimul proiectului: Pro-USV-Biom

Contract de finanțare 10 PFE/2021

Proiect de dezvoltare instituțională – Proiect de finanțare a excelenței în CDI

Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională

Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare

Planul National de Cercetare-Dezvoltare și Inovare

Perioada derulare 03.01.2022 - 17.06.2024

Durata proiectului: 24 luni

Valoarea proiectului: 6.400.000 lei

Acronimul proiectului: Pro-USV-Biom

Poza VLC

Citește mai mult!

Poza VLC

Citește mai mult!

Poza VLC Citește mai mult!

Obiectivele proiectului:

  • OS1. Dezvoltarea bazei materiale din cadrul USV pentru cercetăre în domeniul bioeconomiei Mai mult de o treime din bugetul proiectului este planificat pentru dezvoltarea bazei materiale din cadrul USV prin achiziția de echipamente de cercetare și materiale consumabile necesare susținerii cercetării din domeniul proiectului şi prin realizarea studiului de fezabilitate privind dezvoltarea unui nou Centru de cercetare a microbiomului cu aplicaţii în sănătate, alimentaţie şi mediu.
  • Citește mai mult!

    Echipa de management:

    Direcţii cercetare

    Citește mai mult!